ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

   
Національна дитяча гаряча лінія

Євроінтеграційний портал

НУШ


ПМПК та інклюзивна освіта

Позняк Анна Іванівна – завідувач психолого-медико-педагогічною консультацією

Лозінська Анна Сергіївна – консультант ПМПК

 

 

 

 

   Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК) є структурним підрозділом відділу освіти.

У своїй діяльності  районна  ПМПК керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про районну психолого-медико-педагогічну консультацію. 

Районною ПМПК здійснюється облік дітей з вадами розвитку, визначаються для них адекватні форми соціально-педагогічної чи медичної допомоги.  Попередньо збирають дані про стан здоров’я та розвиток дитини з метою направлення її на діагностичне вивчення в ПМПК.

Здійснюється психолого-медико-педагогічне обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, встановлення діагнозу і визначення умов навчання, виховання, лікування.

Міська ПМПК направляє дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу.

ПМПК надає індивідуальні консультації батькам (чи особам, які їх замінюють) щодо виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями в психофізичному розвитку та проводять лекційні заняття для педагогів з питань навчання даної категорії дітей.

 

Діти з вадами психофізичного розвитку навчаються індивідуально за програмою спеціальної школи чи загальноосвітньої школи.

 

Мета, напрямки та завдання  діяльності ПМПК

     Метою діяльності ПМПК є забезпечення належної організації та проведення консультативно-діагностичної, координаційної, методичної роботи, здійснення психолого-медико-педагогічного обстеження дітей для виявлення особливостей їх розвитку, встановлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання і виховання.

 

Діяльність ПМПК спрямована на:

- консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання, соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку;

- виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, віком до 18 років;

- направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення;

- надання індивідуальної корекційної допомоги та добір відповідних програм навчання цієї категорії дітей;

- просвітницьку діяльність серед населення.

 

Обстеження дітей здійснюється у присутності батьків (осіб, які їх замінюють).

         На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей.

         У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, ПМПК дає рекомендацію про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.

Висновок ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

         Районна ПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною ПМПК.

         Видані районною ПМПК документи завіряються печаткою обласної ПМПК.

 

Інклюзія — це процес реального включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів суспільства.

Головний сенс процесу інклюзії можна позначити так: «Всім тут раді!»

 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу.  

Інклюзивна школа – заклад освіти, який забезпечує інклюзивну освіту як систему освітніх послуг, зокрема: адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання, використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків, співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей, створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

 

Напрями діяльності:  

 Організовувати інформаційно-методичну підтримку педагогів, які працюють в інклюзивних навчальних закладах.

Створювати  базу даних ресурсів з питань інклюзивної освіти.

Консультувати з  питань упровадження інклюзивного та інтегрованого навчання в загальноосвітні навчальні заклади.

Брати участь у розробці навчальних планів, програм, посібників, методичних рекомендацій.

Організовувати та проводити науково-методичні та науково-практичні конференції, семінари, круглі столи, тренінги, майстер-класи для педагогічних працівників, які працюють в інклюзивних класах/групах.

Вивчати, узагальнювати та впроваджувати  досвід  інклюзивної моделі освіти в ДНЗ і ЗНЗ.

 

 ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ БАТЬКІВ З ДИТИНОЮ

ТА ЗДІЙСНЕННЯ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ В СІМ’Ї:

·  безумовно приймайте дитину: любіть її не за те, що вона гарна, розумна, відмінно навчається, допомагає батькам, а просто за те, що вона є;

· підтримуйте в дитині позитивне ставлення до себе: з цією метою висловлюйте їй свою любов, визнання її успіхів та досягнень, властивих їй здібностей та індивідуальних особливостей;

·  ставтесь до дитини з повагою, не принижуйте її особистість, що формується. Не використовуйте у спілкуванні з дитиною накази, команди, погрози, звинувачення, висміювання;

·  не втручайтеся у справу, якою зайнята дитина, якщо вона не просить допомогу. Своїм невтручанням ви повідомляєте їй «З тобою все гаразд! Ти , звісно впораєшся!»;

·  якщо дитині важко і вона готова прийняти допомогу дорослого, необхідно обов’язково допомогти їй. При цьому візьміть на себе тільки те, що дитина не може виконати сама;

·  поступово, але неухильно, знімайте з себе турботу та відповідальність за особисті справи вашої дитини та передавайте відповідальність за них їй;

·  дозволяйте вашій дитині стикатися з негативними наслідками своїх дій чи бездіяльності. Тільки тоді вона буде дорослішати та вчитися відповідати за своє життя, свої вчинки;

 

Обов’язково поверніться до неї обличчям, намагайтеся, щоб  її і ваші очі були на одному рівні.

Дайте дитині змогу висловитися, не переривайте її мову запитаннями.

Сигналізуйте їй про те, що ви її слухаєте, перефразовуючи її ж твердження.

якщо дитина викликає у вас своєю поведінкою негативні переживання, повідомте їй про це;

гасіть в собі будь-які спалахи гніву роздратування. Там, де починається роздратування, закінчується любов.

·  не вимагайте від дитини неможливого чи того, що важко виконати. Співвідносьте свої очікування з можливостями дитини;

·  використовуйте у повсякденному спілкуванні привітні фрази:   «Мені добре з тобою. Я радий (рада) тебе бачити. Дуже добре, що ти в мене є. Я за тобою  скучила (скучив)»;

·  щоденно не менше чотирьох-восьми разів обнімайте, погладжуйте, притискайте до себе свою дитину. І вона буде почувати себе улюбленою і захищеною у великому та невідомому світі.

   

Від батьків величезною мірою залежить успішність розвитку дитини з психофізичними обмеженнями. Але батьки повинні знати особливості своєї дитини й уміти працювати з нею.

 

Переваги інклюзивної освіти 

для дітей з особливими освітніми потребами:

 

·  завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей.

·  ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми потребами.

·  оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально.

·  навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та інтереси дітей.

·  у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими ровесниками й участі у громадському житті.

 

для інших дітей:

·  діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських відмінностей.

·  діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, які відрізняються від них.

·  діти вчаться співробітництву.

·  діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також співчувати іншим.

 

для педагогів та фахівців:

·  вчителі інклюзивних класів краще розуміють індивідуальні особливості учнів.

·  вчителі оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що дає їм змогу ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності.

 

 

Інструктивно-методичний лист «Організація  навчально-виховного  процесу в умовах інклюзивного навчання»  pro_organizaciyu_inklyuzivnogo_navchannya_v_znz.doc